© 2019 DaDoProd
Jeugdprofessional in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Op  1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd tot 18 jaar. In de gemeente Bergen op Zoom was de preventieve hulp voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin . Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente ook de taken op gebied van de jeugdhulp ondergebracht bij het CJG. Deze taken worden uitgevoerd door de Jeugdprofessionals. De jeugdprofessional  ( jp’er) is er voor informatie, advies, ondersteuning  en hulp bij opvoeden en opgroeien. Zo nodig kan hij ook toeleiden  naar meer specialistische zorg. Werkwijze: De jeugdprofessionals werken vraaggericht, oplossingsgericht en taakgericht. Zij vormen samen met de Jeugdgezondheidzorg de toegang tot de zorg voor de jeugd en werken nauw samen met  kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, huisartsen.
De Jeugdprofessional op school zorgt voor de verbinding  tussen kind, gezin, school, (gezondheid)zorg en hulpverlening. De Jeugdprofessional heeft kennis van de sociale kaart en gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling en zijn systeem. Wanneer die ontoereikend blijken te zijn of er sprake is van een grote hulpbehoefte, dan  kan de Jeugdprofessional zelf met het gezin aan de slag of wordt een collega-JP  'er of passende specialistische zorg ingezet. Hanneke Dekkers en Elise Mateijsen zijn als jeugdprofessionals verbonden aan de Borghoek. Contactgegevens: - h.dekkers@bergenopzoom.nl   T: 06-24961148  - e.mateijsen@bergenopzoom.nl  T: 06-14326491  Inloop is 5x per jaar, data zie Duizendpoot. Kijk voor actuele informatie op onze website : www.cjgbergenopzoom.nl 
Jeugdprofessional in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Op  1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd tot 18 jaar. In de gemeente Bergen op Zoom was de preventieve hulp voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin . Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente ook de taken op gebied van de jeugdhulp ondergebracht bij het CJG. Deze taken worden uitgevoerd door de Jeugdprofessionals. De jeugdprofessional  ( jp’er) is er voor informatie, advies, ondersteuning  en hulp bij opvoeden en opgroeien. Zo nodig kan hij ook toeleiden  naar meer specialistische zorg. Werkwijze: De jeugdprofessionals werken vraaggericht, oplossingsgericht en taakgericht. Zij vormen samen met de Jeugdgezondheidzorg de toegang tot de zorg voor de jeugd en werken nauw samen met  kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, huisartsen.
De Jeugdprofessional op school zorgt voor de verbinding  tussen kind, gezin, school, (gezondheid)zorg en hulpverlening. De Jeugdprofessional heeft kennis van de sociale kaart en gaat uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling en zijn systeem. Wanneer die ontoereikend blijken te zijn of er sprake is van een grote hulpbehoefte, dan  kan de Jeugdprofessional zelf met het gezin aan de slag of wordt een collega-JP  'er of passende specialistische zorg ingezet. Hanneke Dekkers en Elise Mateijsen zijn als jeugdprofessionals verbonden aan de Borghoek. Contactgegevens: - h.dekkers@bergenopzoom.nl   T: 06-24961148  - e.mateijsen@bergenopzoom.nl  T: 06-14326491  Inloop is 5x per jaar, data zie Duizendpoot. Kijk voor actuele informatie op onze website : www.cjgbergenopzoom.nl