© 2017 DaDoProd
Op de Borghoek zitten kinderen met verschillende talenten. Het streven is dat elk kind zijn of haar optimale leerlijn volgt. Er zijn kerndoelen waaraan alle kinderen op de basisschool moeten voldoen. Deze doelen worden tussentijds getoetst om te kijken op welk niveau een kind zit en of de doelen gehaald gaan worden binnen de afgesproken termijn.  Om de resultaten te meten gebruiken we zowel methode-gebonden als onafhankelijke toetsen (KIJK/Cito/AVI). Tussen deze toetsen kunnen er verschillen zijn doordat er bij de methode stof wordt getoetst die een aantal weken geoefend is, Cito toetst over een langere periode. Naast de bovengenoemde toetsen maken we ook gebruik van eigen observaties. De leerkrachten en Intern Begeleiders (IB-ers) bespreken de didactische, motorische en sociaal- emotionele ontwikkelingen van de kinderen minstens eens in de acht weken.  In iedere groep wordt er gewerkt met meerdere groepsplannen voor de vakgebieden lezen, spelling en rekenen. Deze richten zich specifiek op het ‘opbrengst gericht werken’. Dit is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. 
Indien kinderen (op welk gebied dan ook) extra begeleiding nodig hebben, gebeurt dit vooral in de groep. De leerkracht is de spil in het leerproces en vast baken voor het kind. De IB-ers ondersteunen dit proces binnen en buiten de groep. In augustus 2015 is de Wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband Brabantse Wal (www.swvbrabantsewal.nl).  De Begeleiders Passend Onderwijs zijn voor advies en/of ondersteuning regelmatig bij ons op school aanwezig.  Evenals de Jeugdprofessionals, van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waarbij ouders en school met vragen rondom opvoeding en gezondheid terecht kunnen (www.cjgbergenopzoom.nl)
Ondersteuning
Op de Borghoek zitten kinderen met verschillende talenten. Het streven is dat elk kind zijn of haar optimale leerlijn volgt. Er zijn kerndoelen waaraan alle kinderen op de basisschool moeten voldoen. Deze doelen worden tussentijds getoetst om te kijken op welk niveau een kind zit en of de doelen gehaald gaan worden binnen de afgesproken termijn.  Om de resultaten te meten gebruiken we zowel methode-gebonden als onafhankelijke toetsen (KIJK/Cito/AVI). Tussen deze toetsen kunnen er verschillen zijn doordat er bij de methode stof wordt getoetst die een aantal weken geoefend is, Cito toetst over een langere periode. Naast de bovengenoemde toetsen maken we ook gebruik van eigen observaties. De leerkrachten en Intern Begeleiders (IB-ers) bespreken de didactische, motorische en sociaal-emotionele ontwikkelingen van de kinderen minstens eens in de acht weken.  In iedere groep wordt er gewerkt met meerdere groepsplannen voor de vakgebieden lezen, spelling en rekenen. Deze richten zich specifiek op het ‘opbrengst gericht werken’. Dit is een manier om de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten te verbeteren. 
Ondersteuning
Indien kinderen (op welk gebied dan ook) extra begeleiding nodig hebben, gebeurt dit vooral in de groep. De leerkracht is de spil in het leerproces en vast baken voor het kind. De IB-ers ondersteunen dit proces binnen en buiten de groep. In augustus 2015 is de Wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband Brabantse Wal (www.swvbrabantsewal.nl).  De Begeleiders Passend Onderwijs zijn voor advies en/of ondersteuning regelmatig bij ons op school aanwezig.  Evenals de Jeugdprofessionals, van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waarbij ouders en school met vragen rondom opvoeding en gezondheid terecht kunnen (www.cjgbergenopzoom.nl)