© 2017 DaDoProd
Sport is voor alle kinderen erg belangrijk. Daarom besteden we daar op de Borghoek voldoende aandacht aan! De leerlingen sporten 2 x per week. De kleuters doen dat in de speelzaal, de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan daarvoor naar de gymzaal, die naast de school ligt. Gedurende een groot deel van het jaar zijn er Cios studenten betrokken bij onze gymlessen, zodat deze lessen voldoen aan de hedendaagse eisen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vervangen vanaf Pasen tot de herfstvakantie één binnen gymles voor een buitengymles. Deze gymlessen vinden plaats op het terrein van voetbalvereniging Dosko. De  Fitfabriek heeft ons geholpen deze lessen mede vorm te geven. Ook ondersteunt BijDaan de buitengymlessen met het aanbieden van tennislessen of materialen voor de lessen tennis. Ieder jaar doet de Borghoek ook mee aan sportieve activiteiten tijdens de Koningsdag. In het voorjaar doen onze leerlingen mee aan de regionale schooltoernooien: voetbal, lijnbal en de atletiekwedstrijden.
SPORT
Sport is voor alle kinderen erg belangrijk. Daarom besteden we daar op de Borghoek voldoende aandacht aan! De leerlingen sporten 2 x per week. De kleuters doen dat in de speelzaal, de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan daarvoor naar de gymzaal, die naast de school ligt. Gedurende een groot deel van het jaar zijn er Cios studenten betrokken bij onze gymlessen, zodat deze lessen voldoen aan de hedendaagse eisen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vervangen vanaf Pasen tot de herfstvakantie één binnen gymles voor een buitengymles. Deze gymlessen vinden plaats op het terrein van voetbalvereniging Dosko. De  Fitfabriek heeft ons geholpen deze lessen mede vorm te geven. Ook ondersteunt BijDaan de buitengymlessen met het aanbieden van tennislessen of materialen voor de lessen tennis. Ieder jaar doet de Borghoek ook mee aan sportieve activiteiten tijdens de Koningsdag. In het voorjaar doen onze leerlingen mee aan de regionale schooltoernooien: voetbal, lijnbal en de atletiekwedstrijden.
SPORT