© 2017 DaDoProd
Compacten en verrijken / verrijkingsmoment Op de Borghoek kijken we naast leerlingen met leerproblemen ook naar de leerlingen met meer dan een gemiddelde begaafdheid. Wij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving waarbij kinderen werken met een veelzijdig onderwijsaanbod. Naast het gebruik van methoden die onderwijs op maat aanbieden (verschillende aanpakken) werken we op dinsdag en donderdagmiddag met Vier keer wijzer, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren aan bod komt.  Wanneer het onderwijsaanbod binnen de groep ontoereikend blijkt voor een leerling, de leerling creatief denkt en/of het welbevinden onvoldoende is, kan er besloten worden dat een leerling in aanmerking komt voor compacten en verrijken en/of het verrijkingsmoment. Het compacten en verrijken passen wij toe bij het vak rekenen en taal/spelling. Dit gebeurt in de klas (groep 4 t/m 8). Buiten de klas werken we met een verrijkingsmoment (woensdag om de week). Dit is voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die een andere/creatieve denkwijze laten zien.Tijdens het verrijkingsmoment wordt er gewerkt met verplichte en vrijwillige opdrachten. We begeleiden de kinderen vanuit hun interesse en sluiten aan bij wat de kinderen willen leren en op welke manier ze dat willen bereiken.
De volgende activiteiten staan in het verrijkingsmoment centraal: activiteiten die aansluiten bij de Taxonomie van BLOOM, onderzoekend en ontwerpend leren, programmeren/techniek, filosoferen, samenwerkend leren, onderzoek doen en werken aan het creatief / probleemoplossend denkvermogen.  
Compacten en verrijken / verrijkingsmoment Op de Borghoek kijken we naast leerlingen met leerproblemen ook naar de leerlingen met meer dan een gemiddelde begaafdheid. Wij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving waarbij kinderen werken met een veelzijdig onderwijsaanbod. Naast het gebruik van methoden die onderwijs op maat aanbieden (verschillende aanpakken) werken we op dinsdag en donderdagmiddag met Vier keer wijzer, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren aan bod komt. Wanneer het onderwijsaanbod binnen de groep ontoereikend blijkt voor een leerling, de leerling creatief denkt en/of het welbevinden onvoldoende is, kan er besloten worden dat een leerling in aanmerking komt voor compacten en verrijken en/of het verrijkingsmoment.  Het compacten en verrijken passen wij toe bij het vak rekenen en taal/spelling. Dit gebeurt in de klas (groep 4 t/m 8). Buiten de klas werken we met een verrijkingsmoment (woensdag om de week). Dit is voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die een andere/creatieve denkwijze laten zien. Tijdens het
verrijkingsmoment wordt er gewerkt met verplichte en vrijwillige opdrachten. We begeleiden de kinderen vanuit hun interesse en sluiten aan bij wat de kinderen willen leren en op welke manier ze dat willen bereiken. De volgende activiteiten staan in het verrijkingsmoment centraal: activiteiten die aansluiten bij de Taxonomie van BLOOM, onderzoekend en ontwerpend leren, programmeren/techniek, filosoferen, samenwerkend leren, onderzoek doen en werken aan het creatief / probleemoplossend denkvermogen.