© 2017 DaDoProd
VierKeerWijzer   In de hele school werken we minstens twee middagen per week aan de thema’s van VierKeerWijzer. VierKeerWijzer is een organisatiemodel, waarbij gebruik gemaakt wordt van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie. Mensen leren namelijk op verschillende manieren. Howard Gardner onderscheidt hierin 8 verschillende manieren, ofwel de 8 verschillende intelligenties. VierKeerWijzer is een model waarbij geleerd wordt in thema’s en waarbij uitgegaan wordt van 2 principes: trainen en beleven. Trainen is het aanleren van strategieËn en kennis en dit binnen een zinvolle en betekenisvolle context. VierKeerWijzer werkt met periodes van 3 weken thematisch werken aan één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp. Dit gebeurt in de middaguren, twee keer per week. ’s Ochtends worden de basisvaardigheden en de strategieËn getraind d.m.v. spelling, taal, rekenen, lezen en begrijpend lezen. Verdieping van deze strategieËn en basisvaardigheden gebeurt tijdens het themawerk ’s middags.
Binnen VierKeerWijzer wordt gewerkt met vier stappen: De V van Vragen: de door de leerkracht geselecteerde vragen, waaraan gewerkt gaat worden. Deze worden aan het begin van een thema besproken, zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. De I van Ik: hierbij stellen de kinderen zichzelf de vraag: wat weet ik al? En wat zou ik willen weten? De E van Experimenteren en Ervaren: er wordt ruimte gegeven aan de talenten van de kinderen, zodat zij op hun eigen manier kunnen ervaren en experimenteren. Dit gebeurt aan de hand van 16 kaarten, 2 per intelligentie. De R van Resultaat: aan het einde van het thema wordt het resultaat gemeten. Het resultaat bestaat uit de antwoorden op de vragen, die aan het begin van het thema aangegeven zijn en de opdrachten die uitgewerkt zijn en waar de kinderen een presentatie over kunnen geven. In alle groepen werken we aan acht thema’s per jaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van VierKeerWijzer. Hierop staat alles uitgebreider uitgelegd: www.vierkeerwijzer.nl
VierKeerWijzer   In de hele school werken we minstens twee middagen per week aan de thema’s van VierKeerWijzer. VierKeerWijzer is een organisatiemodel, waarbij gebruik gemaakt wordt van de theorie van professor Howard Gardner rond meervoudige intelligentie. Mensen leren namelijk op verschillende manieren. Howard Gardner onderscheidt hierin 8 verschillende manieren, ofwel de 8 verschillende intelligenties. VierKeerWijzer is een model waarbij geleerd wordt in thema’s en waarbij uitgegaan wordt van 2 principes: trainen en beleven. Trainen is het aanleren van strategieËn en kennis en dit binnen een zinvolle en betekenisvolle context. VierKeerWijzer werkt met periodes van 3 weken thematisch werken aan één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp. Dit gebeurt in de middaguren, twee keer per week. ’s Ochtends worden de basisvaardigheden en de strategieËn getraind d.m.v. spelling, taal, rekenen, lezen en begrijpend lezen. Verdieping van deze strategieËn en basisvaardigheden gebeurt tijdens het themawerk ’s middags.
Binnen VierKeerWijzer wordt gewerkt met vier stappen: De V van Vragen: de door de leerkracht geselecteerde vragen, waaraan gewerkt gaat worden. Deze worden aan het begin van een thema besproken, zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. De I van Ik: hierbij stellen de kinderen zichzelf de vraag: wat weet ik al? En wat zou ik willen weten? De E van Experimenteren en Ervaren: er wordt ruimte gegeven aan de talenten van de kinderen, zodat zij op hun eigen manier kunnen ervaren en experimenteren. Dit gebeurt aan de hand van 16 kaarten, 2 per intelligentie. De R van Resultaat: aan het einde van het thema wordt het resultaat gemeten. Het resultaat bestaat uit de antwoorden op de vragen, die aan het begin van het thema aangegeven zijn en de opdrachten die uitgewerkt zijn en waar de kinderen een presentatie over kunnen geven. In alle groepen werken we aan acht thema’s per jaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van VierKeerWijzer. Hierop staat alles uitgebreider uitgelegd: www.vierkeerwijzer.nl